Nəbə surəsi

78:16

Eləcə də (ağacları bir-birinə) sarmaşan bağlar.