Nəbə surəsi

78:10

Biz gecəni (hər şeyi bürüyən) örtük etdik.