Nəbə surəsi

78:1

(Bu müşriklər) bir-birindən nə haqqında soruşurlar?