Naziat surəsi

79:8

O gün ürəklər qorxub titrəyəcək,