Naziat surəsi

79:45

Sən ancaq ondan (qiyamətdən) xəbərdar edib çəkindirənsən!