Naziat surəsi

79:43

Sən onu (onun vaxtını) nə bilirsən?!