Naziat surəsi

79:41

Həqiqətən, onun yurdu Cənnətdir!