Naziat surəsi

79:4

And olsun (bir-birini) ötdükcə ötənlərə;