Naziat surəsi

79:39

Şübhəsiz ki, onun məskəni Cəhənnəmdir!