Naziat surəsi

79:38

Dünyanı (axirətdən) üstün tutmuşsa,