Naziat surəsi

79:37

Kim (dünyada) azğınlıq etmişsə,