Naziat surəsi

79:36

Cəhənnəm də hər görənə görünəcəkdir.