Naziat surəsi

79:34

O böyük bəla (qiyamət) gələndə,