Naziat surəsi

79:33

(Bütün bunlar) sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür.