Naziat surəsi

79:32

(Orada) dağları yerləşdirdi.