Naziat surəsi

79:31

Ondan suyunu və otlağını çıxartdı.