Naziat surəsi

79:29

Gecəsini qaranlıq, gündüzünü işıqlı etdi?!