Naziat surəsi

79:28

Qübbəsini ucaltdı, düzəldib nizama saldı;