Naziat surəsi

79:24

"Həqiqətən, mən sizin ən uca Rəbbinizəm!"