Naziat surəsi

79:23

Və (ə´yan-əşrafını, bütün təbəələrini) toplayıb (onlara) belə xitab etdi: