Naziat surəsi

79:21

Lakin (Fir´on Musanı) təkzib edib (ona) asi oldu.