Naziat surəsi

79:20

(Musa gəlib Allahın buyuruğunu Fir´ona ərz elədi) və ona (özünün həqiqi peyğəmbər olmasına dəlalət edən) ən böyük mö´cüzəni (əsanın dönüb əjdaha olmasını) göstərdi.