Naziat surəsi

79:19

Səni Rəbbinə tərəf gətirimmi ki, (Ondan) qorxasan?"