Naziat surəsi

79:18

Və de: "(Günahlardan) təmizlənmək istəyirsənmi?