Naziat surəsi

79:16

O zaman ki, Rəbbi ona müqəddəs Tuva vadisində belə xitab etdi: