Naziat surəsi

79:15

(Ya Peyğəmbər!) Musanın hekayəti (söhbəti) sənə gəlib çatdımı?