Naziat surəsi

79:14

Onlar dərhal (qəbirlərindən çıxıb) dümdüz bir yerdə olacaqlar!