Naziat surəsi

79:11

Özü də çürümüş sümüklər olduğumuz zamanmı?!"