Nas surəsi

114:1

(Ya Peyğəmbər!) De: "Pənah aparıram insanların Rəbbinə;