Muzzəmmil surəsi

73:8

Rəbbinin adını zikr et və (hər şeyi buraxıb) Ona tərəf yönəl.