Muzzəmmil surəsi

73:6

Şübhəsiz ki, gecə (namaz qılmaq üçün) qalxmaq (çox çətin olsa da) daha əlverişli və (o zaman) söz demək (Qur´an oxumaq, dua etmək) daha münasibdir!