Muzzəmmil surəsi

73:2

Gecəni - az bir hissəsi istisna olmaqla - qalxıb namaz qıl!