Muzzəmmil surəsi

73:18

(O gün) göy parçalanaraq, (Allahın) və´di yerinə yetəcəkdir.