Muzzəmmil surəsi

73:15

Həqiqətən, Biz - Fir´ona peyğəmbər göndərdiyimiz kimi - sizə də (qiyamət günü Allahın hüzurunda) şahidlik edəcək peyğəmbər göndərdik.