Muzzəmmil surəsi

73:12

Dərgahımızda (onlardan ötrü ağır) qandallar və (alovlu) Cəhənnəm;