Muzzəmmil surəsi

73:1

Ey (libasına) örtünüb bürünən (əbasına bürünüb yatan Peyğəmbər)!