Mutaffifin surəsi

83:5

Özü də dəhşətli bir gündə?!