Mutaffifin surəsi

83:4

Məgər onlar (öləndən sonra) diriləcəklərini düşünmürlərmi?!