Mutaffifin surəsi

83:35

Onlar taxtlar üstündə (əyləşib) baxacaqlar (ki, görsünlər).