Mutaffifin surəsi

83:30

(Mö´minlərin) yanlarından keçərkən (onları dolamaq məqsədilə) bir-birinə qaş-göz edirdilər.