Mutaffifin surəsi

83:3

Onlar üçün ölçdükdə və ya çəkdikdə isə (onu) əskildərlər.