Mutaffifin surəsi

83:29

Həqiqətən, günahkarlar iman gətirmiş kimsələrə (dünyada) gülürdülər.