Mutaffifin surəsi

83:27

Ona təsnim (suyu) qatılmışdır.