Mutaffifin surəsi

83:24

Sən (ey Peyğəmbər!) onların üzlərində cənnət sevinci görəcəksən!