Mutaffifin surəsi

83:23

Onlar taxtlar üstündə (əyləşib Allahın hazır etdiyi ne´mətlərə) tamaşa edəcəklər.