Mutaffifin surəsi

83:22

Həqiqətən, yaxşı əməl və itaət sahibi olan mö´minlər Nəim cənnətlərində olacaqlar.