Mutaffifin surəsi

83:21

Onu ancaq (Allaha) yaxın olan mələklər görə bilər!