Mutaffifin surəsi

83:19

Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, İlliyyun nədir?!