Mutaffifin surəsi

83:16

Sonra Cəhənnəmə varid qalacaqlar.