Mutaffifin surəsi

83:15

Xeyr, o gün Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaqlar!